TRŽIČ

Konzorcij CPS je bil izbran za izdelavo Celostne prometne strategije Občine Tržič.

Pred nami je veliko dela, vendar pa bo rezultat procesa izdelave CPS zelo pomemben strateški dokument občine za trajnostno načrtovanje prometa in reševanje vseh s prometom povezanih izzivov.

Za Tržičane bo nova ureditev pomenila predvsem, da bo občina postala bolj urejena, privlačna in prijaznejša pešcem, kolesarjem ter uporabnikom javnega potniškega prometa. Izboljšali se bosta dostopnost delovnih mest in storitev ter prometna varnost, zmanjšali pa se bodo prometni zastoji, onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov, poraba energije in stroški za mobilnost. Kakovost našega bivanja bo zato mnogo boljša, z njo pa tudi možnost lokalnih skupnosti za uspešen razvoj.

Priprava CPS bo potekala v več fazah in bo vključevala načela vključevanja, sodelovanja in vrednotenja, zato je zelo pomembno, da nam s svojimi opažanji, željami in predlogi pomagate vsi Tržičani. V ta namen bomo organizirali več javnih razprav, izvedli več intervjujev, anket in predstavitev. Začeli smo z analizo trenutnega stanja, 5. julija 2016 pa bomo organizirali javno razpravo, na katero ste vsi lepo vabljeni. Veseli bomo vašega mnenja o dobrih in slabih straneh, povezanih s prometom, z vsakodnevnimi potmi, ki jih opravljate, ter vaših želja in pričakovanj. O poteku priprave CPS in dogodkih vas bomo redno obveščali. 

Vaše mnenje nam lahko posredujete tudi preko "nabiralnika odzivov".

Več informacij o poteku projekta najdete tukaj.