Urban Jeriha

Elektronska pošta: urban.jeriha@ipop.si
Telefonska številka: 051 344 268

Področje dela: Prometna infrastruktura, mednarodni projekti

Organizacija: Inštitut za politike prostora (IpoP)
IpoP je nevladna, svetovalna in raziskovalna organizacija na področju trajnostnega urejanja prostora. Osredotoča se na participativne procese, urbano prenovo, trajnostno mobilnost in nove prostorske prakse. IPoP deluje v javnem interesu na področju okolja.

Izkušnje / Reference: avtor knjige: Med državo in občino – Vrednotenje državnih prometnih posegov s stališča lokalne koristnosti ter soavtor Evalvacijskega poročila o pilotnem projektu pri projektu POLY5 – o sopotništvu; strokovni sodelavec Civilne iniciative Braslovče.