Tatjana Marn

Elektronska pošta: tatjana.marn@ipop.si
Telefonska številka: 041 391 447

Področje dela: sodelovanje v projektih s področja prostorskega načrtovanja ter trajnostne mobilnosti

Organizacija: Inštitut za politike prostora (IpoP)
IPoP je nevladna, svetovalna in raziskovalna organizacija na področju trajnostnega urejanja prostora. Osredotoča se na participativne procese, urbano prenovo, trajnostno mobilnost in nove prostorske prakse. IPoP deluje v javnem interesu na področju okolja.

Izkušnje / Reference: sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag, strateških in izvedbenih delov občinskih prostorskih načrtov (OPN Ilirska Bistrica, OPN Hoče-Slivnica, OPN Vojnik) in občinskih podrobnih prostorskih načrtov in izvedbi delavnic (OPPN središče Pivke, na območju katere se je ukinjal promet in vzpostavljala ter urejevala mestna promenada) kot sodelavka V prostoru d.o.o., organizacija Uličnega festivala Koseze z zaprtjem ceste za avtomobilski promet, sodelovanje pri mednarodnih projektih s področja trajnostne mobilnosti v metropolitanskih regijah (Catch MR, Rail4SEE) kot sodelavka IpoP, raziskovanje pojava induciranega prometa.