Tanja Rudolf Čenčič

Elektronska pošta: tanja@izprincipa.si
Telefonska številka: 031 229 256

Področje dela: zasnova iz izvedba komunikacijskih akcij

Organizacija: socialni marketing Iz principa
V Principu delujejo po načelih socialnega podjetništva in v slovenski prostor prinašajo svež pristop h komunikacijskim rešitvam družbenih projektov. Pišejo zgodbe in ustvarjajo podobe komunikacijskih akcij, celostnih grafičnih podob (cgp), publikacij, informativnih tiskovin, spletnih strani, koordinirajo odnose z mediji, tiskarnami in ostalimi zunanjimi sodelavci. V zadnjih dveh letih so ustvarili nekaj zelo kreativnih in učinkovitih akcij s področja osveščanja o problematiki trgovanja z ljudmi (projekt sofinancira UKOM), zmanjševanja škode zaradi uporabe drog in alkohola, vožnje pod vplivom alkohola, trajnostnega delovanja podjetij itd.. Med njihovimi naročniki so nevladne organizacije, socialna podjetja, predstavniki gospodarstva in ministrstva.

Izkušnje / Reference: 16 let izkušenj s področja tržnega komuniciranja. Je vodja socialnega marketinga Iz principa, ki je bil od leta 2012 do 2015 sofinanciran s strani ESS, od leta 2015 pa deluje kot samostojna socialno podjetniška entiteta v okviru Združenja DrogArt. Kot vodja projekta usmerja in koordinira ekipo internih in zunanjih sodelavcev: oblikovalci, tekstopisci, razvijalci spletnih strani, mediji, tiskarji,… ter naročnikov. V letu 2015 je vodila projekt promocije storitev eZdravja za Ministrstvo za zdravje RS, v katerem je sodelovalo pet partnerskih organizacij.