Marko Peterlin

Elektronska pošta: marko.peterlin@ipop.si
Telefonska številka: 041 520 085

Področje dela: vodenje projektov s področja trajnostne mobilnosti in trajnostnega urejanja prostora

Organizacija: Inštitut za politike prostora (IPoP)
IPoP je nevladna, svetovalna in raziskovalna organizacija na področju trajnostnega urejanja prostora. Osredotoča se na participativne procese, urbano prenovo, trajnostno mobilnost in nove prostorske prakse. IPoP deluje v javnem interesu na področju okolja.

Izkušnje / Reference: Soustanovitelj in direktor Inštituta za politike prostora, kjer je zaposlen od leta 2006. Ukvarja se s projekti na področju trajnostne mobilnosti, trajnostnega urejanja prostora in trajnostne gradnje, celovite urbane prenove ter sodelovanja javnosti pri urejanju prostora. V sodelovanju s projektno skupino Maja Farol je v zadnjih letih uspešno sodeloval na več urbanističnih natečajih. Pomemben del strokovnega delovanja na Inštitutu za politike prostora predstavlja raziskovanje in promocija trajnostne mobilnosti in trajnostnega urejanja prostora. V preseku obeh je zagotavljanje pogojev za peš hojo in promocija hoje po vsakodnevnih opravkih. Prispevek k promociji hoje so že od leta 2011 urbani sprehodi Jane’s Walk, trenutno pa poteka projekt za promocijo zdravega življenjskega sloga Zdravšolar.si.