mag. Andrej Cvar

Elektronska pošta: andrej.cvar@citystudio.si
Telefonska številka: 030 343 003

Področje dela: planiranje prometa in načrtovanje inženirskih objektov

Organizacija: City Studio
CITY STUDIO d.o.o. deluje na področju prometnega in urbanističnega načrtovanja: študije prometa, strokovne podlage za trajnostne prometne ureditve, načrtovanje prometne infrastrukture, načrtovanje objektov za zaščito okolja pred hrupom, raziskave s področja kolesarskega in javnega potniškega prometa, presoje prometne varnosti.

Izkušnje / Reference: presojevalec varnosti cest Agencije RS za varnost prometa (licenca 2012-3/22), izdelovalec strokovnih prometnih podlag za urbanistične plane mesta Ljubljane, aktivno sodelovanje na Velo City kongresih od leta 1996 dalje, varna kolesarska črta – design 2012