Jure Dolenc

Elektronska pošta: jure.dolenc@citystudio.si
Telefonska številka: 030 343 010

Področje dela:  načrtovanje objektov prometne infrastrukture, izdelava prometnih študij, presoja varnosti prometa

Organizacija: City Studio
CITY STUDIO d.o.o. deluje na področju prometnega in urbanističnega načrtovanja: študije prometa, strokovne podlage za trajnostne prometne ureditve, načrtovanje prometne infrastrukture, načrtovanje objektov za zaščito okolja pred hrupom, raziskave s področja kolesarskega in javnega potniškega prometa, presoje prometne varnosti.

Izkušnje / Reference: Izdelava projektne dokumentacije za objekte prometne infrastrukture (Rekonstrukcija Letališke ceste v Ljubljani, Povezava Roška – Njegoševa v Ljubljani, …), izdelava prometnih študij (krmiljenje rondoja Tomačevo v Ljubljani…), izdelava prometnih modelov (Kamnik, Postojna, Kranj…), Umestitev pasov za JPP na Dunajsko cesto v Ljubljani, Zasnova kolesarskih povezav in JPP v občini Radovljica, presojevalec varnosti cest Agencije RS za varnost prometa (licenca 2012-3/23)