dr. Matej Ogrin

Elektronska pošta: ogrin.matej@siol.net
Telefonska številka: 041 612 604

Področje dela: načrtovanje trajnostne mobilnosti, proučevanje prometne onesnaženosti zraka, promocija trajnostne mobilnosti

Organizacija: CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
CIPRA je okoljska nevladna organizacija s statusom društva v javnem interesu. Pokriva številne teme, ki zadevajo območje Alp. Prednostna tema je v zadnjih letih trajnostna mobilnost, kjer deluje na lokalni ravni s praktičnimi projekti implementacije trajnostne mobilnosti, kot tudi na področju oblikovanja prometnih politik.

Izkušnje / Reference: avtor knjige Prometno onesnaževanje ozračja z dušikovim dioksidom v Ljubljani; soavtor knjige Onesnaženost zraka v Ljubljani (2014) in poročila Kakovost zraka v Sloveniji v obdobju 2003–2013 z vidika prometnega onesnaževanja (2015); strokovni sodelavec v projektu Dobimo se na postaji, ki je bil del aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo in prostor na področju integracije javnega potniškega prometa in je pokrival izobraževanje, informiranje in ozaveščanje javnosti o pomenu javnega potniškega prometa; soavtor poročil Pregled stanja javnega potniškega prometa v letu 2011 in ukrepov trajnostne mobilnosti v slovenskih občinah za leto 2012 (2013) ter Identifikacija stanja javnega potniškega prometa in ukrepov trajnostne mobilnosti v slovenskih občinah (2011);  delo na prometnih politikah – področja: onesnaženost zraka; soavtor študije: Umirjanje prometa v Julijskih Alpah; soavtor  študije: Umirjanje prometa v dolini Vrata; aktivno sodelovanje v Koaliciji za trajnostno prometno politiko (srečanja z vladnimi predstavniki, oblikovanje stališč, predlogov…); soavtor Tez za trajnostno prometno politiki v Sloveniji.