dr. Jernej Tiran

Elektronska pošta: jernej.tiran@zrc-sazu.si
Telefonska številka: 031 209 885

Področje dela: temeljne in aplikativne raziskave na področju urbane geografije, kakovosti bivanja in trajnostne mobilnosti

Organizacija:  Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU se ukvarja z geografskimi raziskavami Slovenije, pripravlja temeljne geografske knjige o Sloveniji, vodi domače in mednarodne projekte, organizira znanstvena srečanja, izdaja znanstveno revijo in več knjižnih zbirk.

Izkušnje / Reference: znanstvene objave na temo kakovosti bivalnega okolja in dostopnosti do javnega potniškega prometa (2013–); izdelava omrežja pešpoti za Ljubljano (2014); član izvršnega odbora Ljubljanske kolesarske mreže in strokovni sodelavec Slovenske kolesarske mreže; sodelovanje pri ukrepih na področju kolesarjenja v Mestni občini Ljubljana; predstavnik organizacij civilne družbe za spremljanje in izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa 2013–2022;
sodelovanje v mednarodnem projektu Catch-MR (Skupni pristopi k prometnim izzivom v metropolitanskih regijah); sodelovanje v domačem raziskovalnem projektu Generiranje sintetične populacije kot osnova za ‘activity-based’/’agent-based’ mikrosimulacijske prometne modele.