KONZORCIJ

Konzorcij CPS
Konzorcij je multidisciplinarna projektna skupina strokovnjakov, ki nudi izdelavo Celostnih prometnih strategij (CPS) skladno s Smernicami za pripravo CPS z vsemi potrebnimi spremljevalnimi aktivnostmi.

Zakaj je Konzorcij CPS prava izbira?
Konzorcij je utečena ekipa, saj večina članov sodeluje v Koaliciji za trajnostno prometno politiko, ki je nastala že leta 2006. Konzorcij deluje na več ravneh: znanstveni, nevladni in izvedbeni. Sestavljen je multidisciplinarno, saj so njegovi člani priznani strokovnjaki na področjih urbanizma, prometnega načrtovanja, geografije in komuniciranja, z bogatimi izkušnjami in dolgoročno zavezanostjo k trajnostni mobilnosti.

Konzorcij sestavljamo:

prometni planer, gradbeni inženir, presojevalec prometne varnosti
univ. dipl. ekonomistka, komunikacijska podpora in grafično oblikovanje
prometni projektant; potrdilo o opravljenem usposabljanju za izdelavo CPS
arhitekt; potrdilo o opravljenem usposabljanju za izdelavo CPS
geografinja
geograf; potrdilo o opravljenem usposabljanju za izdelavo CPS
geografinja; potrdilo o opravljenem usposabljanju za izdelavo CPS
arhitekt, urbanist
geograf; potrdilo o opravljenem usposabljanju za izdelavo CPS
geografinja; potrdilo o opravljenem usposabljanju za izdelavo CPS